dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw. – kierownik

Profesor nadzwyczajny UP
e-mail: hirofro@up.poznan.pl

Zainteresowania badawcze

anatomia zwierząt, angiologia porównawcza tętnic obszaru głowy i podstawy mózgowia zwierząt,
naczynia własne i aparat podzastawkowy serca parzystokopytnych i mięsożernych,
morfometria narządów zwierząt,
analiza struktur narządów w przypadkach niektórych wad rozwojowych zwierząt.

Projekty

Okres, tytuł, źródło finansowania Morfologia stosowana zwierząt hodowlanych i użytkowych. Fundusze na utrzymanie potencjału badawczego jednostki…

Prowadzone zajęcia

Anatomia zwierząt cz. I i II – weterynaria
Anatomia topograficzna zwierząt – weterynaria
Anatomia zwierząt – zootechnika
Anatomia porównawcza kręgowców z elementami anatomii człowieka
Anatomia i fizjologia zwierząt – biotechnologia

CV

Rok 1982 – uzyskany stopień doktora nauk rolniczych

Rok 2004 – uzyskany stopień dr hab. w zakresie nauk rolniczych

Doświadczenie i zatrudnienie

od 1974 Akademia Rolnicza w Poznaniu, nadal Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda naukowa fundacji Simic – Grau Forschungspreis 1986 przyznana na XVI Kongresie EAVA w Budapeszcie

Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Zespołowa Stopnia Drugiego (1985) i Zespołowa Stopnia Pierwszego (1987).

Nagroda Zespołowa J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu II stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami przyznana w roku 2014

Nagroda Zespołowa J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu I stopnia za osiągnięcia organizacyjne przyznana w latach 2015 i 2016.

Druga lokata w konkursie organizowanym przez Samorząd Studencki „Najlepszy prowadzący zajęcia dydaktyczne” przyznana w roku 2013

Publikacje

2016

Frąckowiak H. Szczepańska K., Nabzdyk M., Pawlak P., Zdun M. (2016): Arteries of the head and encephalic base in case of conjoined twin cattle. Acta Vet Brno. 85:3-7.

2015 i wcześniejsze

Frąckowiak H., Dębiński D., Komosa M., Zdun M. (2015): The arterial circle of the brain, its branches and connections in selected representatives of the Antiolopinae . Journal of Morphol. 276:766-771

Kiełtyka-Kurc A., Frąckowiak H., Brudnicki W. (2015): The arteries of brain base in species of the Cervid Family. The Anatomical Record 298:735-740.

Zdun M., Frąckowiak H., Kiełtyka- Kurc A., Kowalczyk K., Nabzdyk M., Timm A. (2013): The arteries of brain base in species of Bovini tribe. Anat Rec. 296: 1677-1682.

Komosa M., Purzyc H., Wojnar M., Frąckowiak H., Kobryńczuk F. (2013): Navicular syndrome in sport horses as a result of the disorder of biological bone tissue turnover rhythm: a review. Biological Rhythm Research. 44: 339 – 351.

Komosa M., Purzyc H., Frąckowiak H. (2013): Changes in navicular bone (os sesamoideum distale) shape in horses as a result of pathological alterations. Folia Biologica 61: 1 – 10.

Komosa M., Frąckowiak H., Purzyc H. (2013): Changes in testis parameters and the weight of antlers and carcass in males of the European roe deer (Capreolus capreolus) between 2009 and 2011.

Komosa M., Frąckowiak H., Purzyc H., Wojnowska M., Gramacki A., Gramacki J. (2013): Differences in exterior conformation between primitive, Half-bred, and Thoroughbred horses: Anatomic-breeding approach. J. Anim. Sci. 91 : 1660 – 1668.

Komosa M., Frąckowiak H., Purzyc. H. (2012): Influence of lactation on hoof horn growth in thoroughbred horses during the annual cycle. Biological Rhythm Research, 43: 577- 583.

Jaśkowski J.M., Polak M.P., Marszałek A., Nowak K., Frąckowiak H., Olechnowicz J. (2012): Bovine neonatal pancytopenia in calves in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences, 15:565-566.

Frąckowiak H., Jakubowski H. (2008) : Arterial vascularization in the giraffe brain. Ann. Zool. Fennici 45:353-359.

Frąckowiak H.: Das Rete Mirabile der Arteria maxillaris des Löwen (Panthera leo L.. 1758). Anat. Histol. Embryol. 18, 1989, 342-348.

Frąckowiak H. (2003): Magistrale tętnicze głowy u niektórych rzędów ssaków. Rocz. AR w Pozn. 336:1-81.

Frąckowiak H., Godynicki S.(2003): Brain basal arteries in various species of Felidae. Polish Journal of Vet. Sciences 6: 195-200.

Frąckowiak H. Śmiełowski J. (1998): Cephalic arteries in the European beaver Castor fiber. Acta Theriologica 43: 219 – 224.