dr hab. Marcin Komosa

Zainteresowania naukowe

Interesuje mnie wiele aspektów makroanatomii zwierząt, jednak najbardziej zaangażowany jestem w badania dotyczące kośćca ssaków. Tym co uznałem za szczególnie ciekawe, jak również przydatne praktyce, jest anatomia aparatu ruchu. Drugim nurtem przeze mnie prowadzonym są badania kraniologiczne dotyczące gatunków ssaków domowych i dzikich, także z uwzględnieniem zwierząt epok przedhistorycznych i wczesnohistorycznych.

Aktualnie realizowane tematy

 • Badania nad przemianą eksterieru konia domowego, jako odpowiedzią cech anatomicznych na ukierunkowaną selekcję sztuczną. Cechy morfologiczne koni różnych ras we współczesnych kierunkach użytkowania.
 • Badania nad syndromem trzeszczkowym dotykającym koni sportowych.

Dydaktyka

 • Anatomia zwierząt
 • Anatomia porównawcza kręgowców z elementami anatomii człowieka

Hobby

Trenuję jeździectwo, czego owocem są starty w konkurencjach: wszechstronny konkurs konia wierzchowego oraz skoki przez przeszkody. Jeździectwo stało się poniekąd dopełnieniem mojej pracy naukowej, gdyż obrane kierunki badań korelują z zamiłowaniem.

Publikacje

 • Górecki G., Komosa M., Skubis J., Jakubowski M., Skorupski M., Napruszewska S., Bonik H. 2014 Interrelations between mandibular parameters, age and carcass in female fallow deer (Dama dama). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 60(3): 271–279.
 • Jakubowski M., Górecki G., Komosa M., Frąckowiak H., Dzierzęcka M., Skubis J., Skorupski M. 2014 Changes of the testes parameters, carcasses and antlers mass of harvested roe deer (Capreolus capreolus) bucks. Biologia 69/9: 1247—1249. DOI: 10.2478/s11756-014-0419-z
 • Dzierzęcka M., Komosa M. 2013: Variability of the proximal phalanx in warmblood and coldblood horses – morphological and structural analyses. Belg. J. Zool., 143(2): 119-130.
 • Charuta A., Dzierzęcka M., Komosa M., Kalinowski Ł., Pierzchała M. 2013: Age- and sex-related differences of morphometric, densitometric and geometric parameters of tibiotarsal bone in ross broiler chickens. Folia Biologica (Kraków) 61(3-4): 211-220.
 • Komosa M., Frąckowiak H., Purzyc H. 2013.: Changes in testis parameters and the weight of antlers and carcass in males of the European roe deer (Capreolus capreolus) between 2009 and 2011. Biological Rhythm Research. 44: 151 – 161.
 •  Komosa M., Purzyc H., Wojnar M., Frąckowiak H., Kobryńczuk F. 2013: Navicular syndrome in sport horses as a result of the disorder of biological bone tissue turnover rhythm: a review. Biological Rhythm Research. 44: 339 – 351.
 • Charuta A., Dzierzęcka M., Komosa M., Biesiada- Drzazga B., Działa-Szczepańczyk E., Cooper R.G. 2013: Age- and sex-related changes in mineral density and mineral content of the tibiotarsal bone in quails during post-hatching development. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 19: 31-36.
 • Komosa M., Purzyc H., Frąckowiak H. 2013: Changes in navicular bone (os sesamoideum distale) shape in horses as a result of pathological alterations. Folia Biologica 61: 1 – 10.
 • Komosa M., Frąckowiak H., Purzyc H., Wojnowska M., Gramacki A., Gramacki J. 2013: Differences in exterior conformation between primitive, Half-bred, and Thoroughbred horses: Anatomic-breeding approach. J. Anim. Sci. 91 : 1660 – 1668.
 • Komosa M., Purzyc H. 2009: Konik and Hucul horses: A comparative study of exterior measurements. Journal of Animal Science 87: 2245 – 2254.
 • Komosa M., Frąckowiak H., Godynicki S. 2007: Skulls of Neolithic Eurasian Beavers (Castor fiber L.) in comparison with skulls of contemporary beavers from natural biotopes of Wielkopolska Region (Poland). Polish J. of Environ. Stud. 16: 697 – 705.
 • Komosa M., Moliński K., Godynicki S. 2006: The variability of cranial morphology in modern horses. Zoological Science 23: 289-298.
 • Frąckowiak H., Komosa M. 2006: The dynamics of hoof growth of the primitive Konik horses (Equus caballus gmelini Ant.) in an annual cycle. Biological Rhythm Research 37: 223-232.