Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury

  • Kierownik dr hab. Jan Mazurkiewicz
  • tel. + 48 61 848 7722
  • fax + 48 61 848 7722
  • email whibz.krsia@up.poznan.pl

Prace badawcze realizowane w Zakładzie dotyczą gospodarki rybackiej, chowu i hodowli ryb oraz akwakultury – najdynamiczniej rozwijającego się sektora rybactwa.

Prowadzone przez nas prace eksperymentalne dotyczą żywienia nie tylko ryb, ale także innych zwierząt żyjących w wodzie. Doświadczenia te mają charakter kompleksowy: począwszy od optymalizacji składu mieszanek paszowych, ich wykonania z wykorzystaniem różnorakich technologii, oznaczenia składu chemicznego i właściwości fizycznych gotowych pasz, a następnie przeprowadzenia testów wzrostowych w skali laboratoryjnej lub w stawach doświadczalnych.

Prowadzimy badania na wodach otwartych: rzekach, jeziorach i zbiornikach zaporowych. Ichtiofauna i makrozoobentos są doskonałymi wskaźnikami jakości wód, co wykorzystujemy w ocenie statusu ekologicznego ekosystemów wodnych. Prowadzimy inwentaryzację rybacką wybranych rzek w dorzeczu środkowej i dolnej Warty, a wyniki tych badań są podstawą w ochronie oraz restytucji ryb reofilnych i wędrownych. Monitorujemy stan ichtiofauny i astakofauny w szczególności na obszarach chronionych: Parki Narodowe – Wielkopolski i „Ujście Warty”, obszary „Natura 2000”.

Prowadzone przez nas zajęcia dotyczą chowu i hodowli ryb, gospodarki rybackiej na wodach otwartych, ichtiobiologii, akwakultury, chowu ryb ozdobnych oraz bioindykacji środowiska.

Jeżeli naprawdę interesujesz się rybami i ich życiem to nasz Zakład jest miejscem dla Ciebie!

Godziny konsultacyjne pracowników Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury, Instytut Zoologii UP

dr hab. Jan Mazurkiewicz

         czwartek           12:00-14:00
dr Wojciech Andrzejewski
            poniedziałek   8:30-10:30
            środa              8:30-10:30
dr Janusz Golski
            wtorek           12:00-14:00
            czwartek          9:00-11:00
mgr Lilianna Graczyk
            wtorek           11:00-13.00
            czwartek        11:00-13.00
mgr Mateusz Rawski
            poniedziałek   8:00-10:00
            środa               8:00-10:00