Zakład Zoologii

  • Kierownik prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
  • tel. + 48 61 848 7656
  • fax + 48 61 848 7650
  • email whibz.kz@up.poznan.pl

Nasze prace badawcze koncentrują się na ekologii, zachowaniu, ewolucji i biologii konserwatorskiej. Używając zwierząt jako modeli, próbujemy odpowiadać na pytania o znaczeniu ogólnobiologicznym. Zajmujemy się głównie ptakami i ssakami, a zatem chcemy poznawać specyficzne cechy biologiczne, charakterystyczne właśnie dla tych grup zwierząt.

Zatem prowadzimy obserwacje terenowe, ale nie stronimy od eksperymentów, a także doceniamy znaczenie prostych prac opisowych. Badamy relacje pomiędzy różnymi grupami organizmów; interesują nas kwestie wykorzystywania zasobów pokarmowych, konkurencji, drapieżnictwa i pasożytnictwa. Uzyskaną wiedzę wykorzystujemy dla działań na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk.

Kształcimy studentów biologii, zootechniki i ochrony środowiska w zakresie ekologii, behawioru i biologii konserwatorskiej. Zapraszamy!

Jeśli naprawdę interesujesz się zoologią to nasz zakład jest miejscem dla Ciebie!

Konsultacje dla studentów:

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski* poniedziałek – 7.30-9.00środa – 12.00-13.30dr hab. Janusz Kloskowski wtorek – 15.00 – 16.30środa – 11.00-13.00dr hab. Tadeusz Mizera wtorek – 14.00 – 15.00

dr Grzegorz Maciorowski poniedziałek –  11.30 – 12.30

dr Łukasz Myczko wtorek – 8:30 – 9:30

środa – 8:30 – 10:30

dr Marcin Tobółka poniedziałek – 13.00 – 15.00

dr Maria Urbańska czwartek – 13.15 – 14.45

mgr Łukasz Dylewski środa – 10.00 – 11.00

mgr Agnieszka Graclik poniedziałek – 11.00-13.00

mgr Jan Kaczmarek wtorek 13.00 – 14.40

mgr Mikołaj Kaczmarski wtorek 13.00 – 14.40

mgr inż. Stanisław Świtek wtorek 9.00- 12.00

mgr Joanna T. Woźna wtorek – 10.00 – 12.00

*najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym